Prof. Dr. Tamer AKSOY

Tamer Aksoy

1965 yılında Ankara’da doğdu. A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu (1986). Hacettepe Üniversitesi Ekonomi Bölümünden (otomotiv sanayi yatırımları alanında) Yüksek Lisans (1989), Gazi Üniversitesi İktisat Bölümünden ise (uluslararası bankacılık alanında) Doktora  derecesini aldı (1997). İşletme Bölümü “Muhasebe ve Finans” anabilim dalında önce Doçent daha sonra da Profesör oldu.

Uluslararası sınavlar neticesinde çeşitli ülkelerde mesleki, bilimsel ve akademik incelemelerde bulundu. Ulusal/uluslararası staj, seminer, sempozyum, kongre ve konferanslara katıldı. Doktora çalışmaları sırasında girdiği uluslararası bir sınavı ‘excellent’ derecesiyle kazanarak İsviçre Citicorp Investment Bank’da ‘Finansal Kontrol ve Mali Denetim’ konusunda kısa süreli çalıştı.

Geçen süreçte farklı üniversitelerde finansal muhasebe, finans, denetim, iç kontrol, uluslararası bankacılık ve kurumsal yönetim grubu dersler verdi/vermektedir.

Dünya Bankası, Avrupa Birliği (AB) ve ülkemiz tarafından ortaklaşa yürütülen muhasebe ve denetime ilişkin ulusal/uluslararası ortak reform projeleri ile denetimle ilgili  yasal ve mesleki düzenlemelere (talebe ve davete binaen) aktif olarak katıldı ve uzman bilirkişi olarak görüş bildirdi.

Uluslararası Denetim Standartlarının (UDS) ülkemize kazandırılmasında öncü ve etkin rol üstlendi. AB denetim ve muhasebe müktesebatı, Bankacılık Kanunu ve yeni Türk Ticaret Kanununun (TTK) muhasebe bilhassa denetim ve iç sistemlere (muhasebe, iç denetim, iç kontrol, risk yönetimine) ait maddeleriyle ilgili çalışmalarda ve denetim mesleğinin geliştirilmesinde aktif ve etkin rol aldı.

Ayrıca, 18.12. 2013 tarihinde Türkiye’nin tam üyeliğiyle sonuçlanan  Avrupa Muhasebeciler Federasyonu’na  (FEE- The Fédération des Experts Comptables Européens) üyelik müzakere sürecinde, FEE heyetiyle yapılan ortak toplantı ve çalışmalara (talebe ve davete binaen) Türkiye adına Türkiye Denetim Standartları Kurulu üyesi sıfatıyla aktif katılım sağlamıştır.

Denetim, iç denetim, muhasebe denetimi, bağımsız denetim, iç kontrol, Uluslararası Denetim Standartları (UDS), muhasebe denetimi, finansal denetim, muhasebe ve denetim meslek etiği, UFRS, suistimal inceleme, Basel I-II-III, KOBİ’ler, AB muhasebe müktesebatı, AB denetim müktesebatı, UFRS, bankacılık ve otomotiv sanayii  konularını içerecek şekilde bazıları konusunda bir ilk’i oluşturan toplam  7 (ortak çeviri ve editörlükler dahil 9) kitabı yayınlandı.

Ayrıca, çoğu Dünya kongreleri, dünya sempozyumları, Avrupa konferansları, uluslararası sempozyumlar ve Türkiye Kongreleri başta olmak üzere farklı bilimsel ve mesleki etkinliklerde sunulmuş ulusal/uluslararası bildirileri ile denetim, iç kontrol, muhasebe ve finans konularında yayınlanmış pek çoğu hakemli Türkçe ve İngilizce çok sayıda makalesi ve ayrıca yayınlarına yapılan çok sayıda ulusal/uluslararası bilimsel atıf bulunmaktadır.

Ulusal/Uluslararası endekslerde taranan çeşitli akademik dergilerin  Bilim Danışma/Hakem Kurulu üyesidir.

Ülkemizin en büyük üç grubundan birisini oluşturan çok şirketli büyük bir Kurumda (OYAK Grup) ayrı ayrı yapılan müfettişlik ve uzmanlık giriş sınavlarını birincilikle kazanarak Müfettiş Yardımcısı olarak işe başladı (Mart 1987). 3 yıllık yeterlik sürecini müteakiben yapılan Müfettiş yeterlik sınavını (birincilikle) geçerek Müfettiş oldu. 10 yıllık Müfettişlik görevinden sonra terfien Teftiş Kurulu Başkanlığı’na atandı (Ocak 1997). Kurum ve farklı sektörlerde her biri sektörünün en büyük ilk üç firması arasında bulunan yurtiçi/yurtdışı 86 ticari Grup şirketinin temel fonksiyonları ve tüm faaliyetleri ile kurumsal yönetim, kurumsal risk yönetimi,iç kontrol süreçlerinin kontrol ve denetimlerinde ve  suistimal/hile(fraud)riski denetimlerinde önce 10 yıl Müfettiş olarak, daha sonra da 22 yıl boyunca denetim/teftiş grubunun yöneticisi olarak görev aldı. Çeşitli şirket alımlarına yönelik due dilligence ve devir teslim çalışmalarına katıldı. Denetim Başkanı (CAE-Chief Audit Executive) olarak görevini Nisan 2018’e kadar sürdürdü. Daha sonra OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri Grubunda Danışman olarak görev yaptı.

Ayrıca, farklı sektörlerde, OYAK Grubuna ait ticari şirketlerde [Adana Çimento Sanayi TAŞ (1 yıl), Bolu Çimento AŞ (1 yıl), Goodyear Lastikleri TAŞ (1 yıl), OYSA İskenderun Çimento AŞ (1 yıl), Omsan Lojistik AŞ (3 yıl), Oyakbank (6 yıl)] yönetim kurulu /denetleme kurulu üyesi olarak görev yaptı.

Ulusal ve Uluslararası çeşitli mesleki unvan ve ruhsatlara sahiptir. [Bağımsız Denetçi (BD) Ruhsatı (Kamu Gözetimi Kurumu-KGK), Uluslararası Risk Yönetimi Güvencesi Uzmanı Ruhsatı (CRMA-Certification in Risk Management Assurance), Uluslararası Suistimal İnceleme Uzmanı Ruhsatı (CFE-Certified Fraud Examiner, ACFE),  Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) Ruhsatı (CPA-Certified Public Accountant)]

Ayrıca, ulusal/uluslararası düzeyde, üyesi olduğu bazı mesleki kuruluşlarda da gönüllülük esaslı çeşitli görevler üstlenmiştir. [Örn: (KGK’nın özel davetine binaen) T.C.Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK)-Denetim Standartları Danışma Komisyonu Başkanı,  ASMMMO Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası-Denetim Standartları Komisyonu Başkanı, ASMMMO Bağımsız Denetim ve Denetim Standartları Komisyonu E.Başkanı, ASMMMO Muhasebe ve Denetim Standartları Komisyonu E.Başkan Yrd., Türkiye Denetim Standartları Kurulu-Yönetim Kurulu Üyesi, ASMMMO-Danışma Meclisi Üyesi, TİDE Türkiye İç Denetim Enstitüsü Standartlar Kurulu E.Üyesi, Türkiye Ekonomi Kurumu-Denetleme Kurulu E.Üyesi, IIA-The Institute of Internal Auditors, ABD (Dünya İç Denetçiler Enstitüsü)  Etik Standartlar Kurulu E.Üyesi, aktif  IIA üyesi, Dünya Suistimal İnceleme Uzmanları Birliği (ACFE-Association of Certified Fraud Examiners, USA) aktif Üyesi ve USİUD-Uluslararası Suistimal İnceleme Uzmanları Derneği aktif üyesi vb]

Finansal muhasebe, finansal analiz, denetim, iç kontrol, meslek etiği, kurumsal yönetim, kurumsal /operasyonel risk yönetimi, Basel, Kobiler, uluslararası bankacılık, finans piyasaları ve otomotiv sanayi özel ilgi alanları arasındadır.

İyi derecede İngilizce bilmektedir (YDS/YÖKDİL 92,5/100 Sonbahar 2018)

Evli ve iki çocuk babasıdır.

 

ÜSTLENİLEN  GÖREVLER :

1) Müfettiş Yardımcısı, OYAK, (Mart)1987-1989

2) Yetkili Müfettiş Yardımcısı, OYAK, 1989-1990 

3) Müfettiş, OYAK, 1990-1997 

4) Teftiş Kurulu Başkanı, OYAK,(10.01.1997-10.11.2000)

5)Denetim Departmanı Yöneticisi, OYAK, (11.11.2000- 31.01.2016)

6)Denetim Başkanı (CAE-Chief Audit Executive), OYAK,  (01.02.2016- 11.04.2018)

7)Danışman, OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri, OYAK Grubu.12.04.2018-07.02.2019

8)Öğretim Üyesi (Prof. Dr.), İbn Haldun Üniversitesi, Yönetim Bilimleri Fakültesi, İşletme Bölümü, (Devam ediyor)

TİCARİ ŞİRKET YÖNETİM KURULU/DENETLEME KURULU ÜYELİKLERİ:

1) ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş. (1991-1992) 1 yıl 

2) BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.  (1992-1993)  1 yıl 

3) OYSA İSKENDERUN ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.  (1993-1994)  1 yıl

4) GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. (1994-1995) 1 yıl

5) OMSAN LOJİSTİK A.Ş.  (1995-1997) 2 yıl

6) OYAKBANK A.Ş. (1997-2003)  6 yıl

 

I) MESLEKİ ÜYELİKLER VE GÖNÜLLÜLÜK ESASINA DAYALI MESLEKİ GÖREVLER

1) T.C. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK), Denetim Standartları Danışma Komisyonu Başkanı, (10 Ağustos 2012- 15 Mart 2015)

2) Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (ASMMMO), Denetim Standartları Komisyonu Başkanı, (26 Kasım 2013- 05 Aralık 2016)

3) Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (ASMMMO), Bağımsız Denetim ve Denetim Standartları Komisyonu Başkanı, (02 Aralık 2010- 25 Kasım 2013)

4) Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (ASMMMO) Denetim Standartları Komisyonu Başkanı (14 Temmuz 2004- 01 Aralık 2010)

5) Türkiye Denetim Standartları Kurulu (TUDESK), Yönetim Kurulu Üyesi, (07 Mart 2003-Devam Ediyor)  

6) Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (ASMMMO) Danışma Meclisi Üyesi, (19 Ekim 2004- 05 Aralık 2016)

7) Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE), Standartlar Kurulu Üyesi, (01 Ağus 2010-31 Mart 2012)

8) Türkiye Ekonomi Kurumu (TEK), Denetleme Kurulu Üyesi, (10.12.2011- 01.09.2012)

9) Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) (seçilmiş) Türmob Delegesi, (2004-2010)

10) Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (ASMMMO) Muhasebe ve Denetim Standartları Komisyonu Başkan Yrd.(16 Tem 2002-13 Tem 2004)

 11) Dünya İç Denetçiler Enstitüsü, ABD (IIA-Instıtute Of Internal Audıtors, USA), Ethics Board Member, Etik Kurulu Üyesi, (2001-2003)

12) Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (ASMMMO), Üye, (sınav neticesi alınan SMMM Ruhsatı), (2000-Devam Ediyor)

 13) Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Üye, (31.01.2000-Devam Ediyor)

14) Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) Üye, (08 Ağus 2003- Devam Ediyor)

15) Uluslarası Suistimal İnceleme Uzmanları Derneği, (USİUD) Uluslararası Suistimal İnceleme Uzmanı, Üye: (28 Mayıs 2008-Devam ediyor)

16) Dünya İç Denetçiler Enstitüsü (IIA-Instıtute Of Internal Audıtors, USA), Member/Üye, (08 Ağus 2003- Devam Ediyor)

17) Dünya Suistimal İnceleme Uzmanları Birliği, (ACFE-Assocıatıon Of Certıfıed Fraud Examıners, USA, Member/Üye,  (25 Ocak 2008- Devam Ediyor)

 

II) SAHİP OLUNAN ULUSAL/ULUSLARARASI MESLEKİ RUHSAT VE SERTİFİKALAR

1)  BAĞIMSIZ DENETÇİ (BD) RUHSATI,  Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK).

2) CRMA-CERTIFICATION in RISK MANAGEMENT ASSURANCE, Uluslararası Risk Yönetimi Güvencesi Uzmanı (CRMA) Ruhsatı, Dünya İç Denetçiler Enstitüsü, ABD, IIA-INSTITUTE OF INTERNAL AUDITORS, USA.

3) CFE- CERTIFIED FRAUD EXAMINER, Uluslararası Suistimal İnceleme Uzmanı (CFE) Ruhsatı, Dünya Suistimal İnceleme Uzmanları Birliği, ABD, ACFE- ASSOCIATION OF CERTIFIED FRAUD EXAMINERS, USA

4)  SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR  (SMMM-CPA) RUHSATI, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB)

   

III) ULUSAL/ULUSLARARASI İNDEKSLERDE TARANAN HAKEMLİ BİLİMSEL DERGİ DANIŞMA VE BİLİM HAKEM KURULU ÜYELİKLERİ

1) BİLİM DANIŞMA KURULU ÜYESİ, Journal of Social Security, ISSN 2146-4389, Sosyal Güvenlik Dergisi (SGD), Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Vol:1, Issue:1, (Jan 2011-2016)

2) BİLİM DANIŞMA KURULU ÜYESİ, Third Sector Social Economic Review, ISSN 2148-1237, Turkish Cooperation Association, Vol:54, issue:2, 3.Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, Türk Kooperatifçilik Kurumu, Cilt:54, sayı:2 (Devam ediyor)

3)BİLİM HAKEM KURULU ÜYESİ, Financial Analysis, ISSN 1303-5444, Vol:17, Issue:84, Mali Çözüm, (Nov-Dec 2007 – Devam Ediyor)

4) BİLİM HAKEM KURULU ÜYESİ, Accounting and Auditing Review, ISSN 1307-6639, Muhasebe ve Denetime Bakış,  Turmob, Yıl:8, Sayı:25 (Mayıs 2008 – Devam Ediyor)

5) BİLİM HAKEM KURULU ÜYESİ, Denetişim Dergisi, KİDDER, Kamu İç Denetçileri Derneği, (2010-Devam ediyor)

6) BİLİM HAKEM KURULU ÜYESİ, Dayanışma Dergisi, İzmir SMMMO, Sayı:115, (Haziran 2012-Devam Ediyor)

7) BİLİM HAKEM KURULU ÜYESİ, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi-MUVU, ISSN 1308-3740, ASMMMO, Cilt:1, Sayı:1, (Mayıs 2008- Devam Ediyor)

8) BİLİM HAKEM KURULU ÜYESİ, Mali Pusula Dergisi, ISSN 1305-3086,Maliye ve Hukuk Yayınları, (yıl:4, sayı:1,) (Mart 2008- Aralık 2011).

 

DENETİM VE MUHASEBE İLE İLGİLİ ULUSAL/ULUSLARARASI MESLEKİ PROJELERDE YAPTIĞI GÖREVLER :

1) KGK- ULUSLARARASI DENETİM STANDARTLARI (UDS) İLE TAM UYUMLU TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARININ (TDS) OLUŞTURULMASI VE TDS’NİN ÜLKEMİZDE İLK KEZ YAYINLANMASI ÇALIŞMALARI

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yürütülen çalışmalara davete binaen “Denetim Standartları Danışma Komisyonu Başkanı” sıfatıyla iştirak edilmesi ve Uluslararası Denetim Standartlarının (UDS) geçerli en son versiyonu ile tam uyumlu Türkiye Denetim Standartlarını (TDS) oluşturma ve ilk kez yayınlama çalışmalarına aktif katılım. (10 Ağustos 2012- 15 Mart 2015).

 2) ULUSLARARASI DENETİM STANDARTLARININ (UDS) 2008 VERSİYONUNUN TÜRKİYE’YE KAZANDIRILMASI ÇALIŞMALARI (2.Faz)

Uluslararası Denetim Standartlarının (UDS) 2008’de geçerli versiyonunun ülkemize kazandırılması çalışmalarına “Türkiye Denetim Standartları Kurulu üyesi ve editör” sıfatıyla aktif katılım ve Uluslararası Denetim Standartlarının (UDS) Kurulca yayınlanması ve  kitap olarak basılması (2008).

3) ULUSLARARASI DENETİM STANDARTLARININ (UDS) 2004 VERSİYONUNUN TÜRKİYE’YE KAZANDIRILMASI VE UDS’NİN ÜLKEMİZDE İLK KEZ KİTAP OLARAK YAYINLANMASI ÇALIŞMALARI (1.Faz)

Uluslararası Denetim Standartlarının (UDS) 2004’de geçerli versiyonunun ülkemize kazandırılması çalışmalarına “Türkiye Denetim Standartları Kurulu üyesi ve editör” sıfatıyla aktif katılım ve Uluslararası Denetim Standartlarının (UDS) ülkemizde ilk kez Kurulca kitap olarak basılması ve yayınlanması (2004).

 4) ULUSLARARASI REPARIS PROGRAMI:MUHASEBE VE DENETİM DÜZENLEMELERİ REFORMU

(Denetim Standartları Komisyonu Başkanı sıfatıyla) ASMMMO-Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası adına programa katılım.

(REPARIS: Road to Europe: Program of Accounting Reform and Institutional Strengthening), Avrupa’ya Giden Yol: Muhasebe Reformu ve Kurumsal Yapının Güçlendirilmesi Programı. Program, AB’ye aday ülkelerin muhasebe ve denetime ilişkin yasal düzenleme çerçevesini geliştirmeyi ve Regülasyonların AB müktesebatına uyumlaştırılmasını da (Harmonisation of the Regulatory Framework for Auditing and Accounting) hedeflemektedir. Bir diğer adı Geliştirilmiş Muhasebe ve Denetim Düzenlemeleri Programı (Advanced Program in Accounting and Auditing Regulation) olan program, toplam 28 modülden oluşmuştur.

Programın süresi ve yeri :24 Mayıs 2005-Haziran 2006, Dünya Bankası Ankara Ofisi.

Dünya Bankası ve AB Komisyonu tarafından ortaklaşa düzenlenen program, farklı uluslararası otoritelerce ortaklaşa yürütülmüştür. [Dünya Bankası (World Bank), Basel Komitesi, IFAC, Genişlemeden ve Tek Pazardan Sorumlu AB Komisyonu (European Commission-Enlargement&Internal Market), Avrupa Yatırım Fonları ve Şirketleri Federasyonu (European Federation of Investment Funds and Companies),UNCTAD ve farklı AB ülkeleri temsilcileri)

5) INTERNATIONAL ROSC PROJECT (ROSC MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARINA VE DÜZENLEMELERİNE UYGUNLUK PROJESİ)

Dünya Bankası tarafından yürütülen ve ülkemizde Maliye Bakanlığı, SPK, BDDK,  Türmob  vb ulusal otoritelerin ortak katılımının sağlandığı ve görüşlerinin alındığı proje.

ASMMMO-Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası adına (Denetim Standartları Komisyon Başkanı sıfatıyla) katılım ve Dünya Bankası heyetiyle ortak çalışma.

6) YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNUN (TTK) MUHASEBE VE DENETİMLE İLGİLİ MADDELERİNE YÖNELİK ÇALIŞMALARA AKTİF KATILIM VE TALEBE VE DAVETE BİNAEN YENİ TTK TASLAKLARINA UZMAN BİLİRKİŞİ SIFATIYLA GÖRÜŞ BİLDİRME

Yeni Türk Ticaret Kanununun (Muhasebe Ve Denetimle İlgili Maddelerine Yönelik) çalışmalarda öncü rol alarak aktif katılım sağladı ve (ayrıca Talebe ve Davete binaen) yeni TTK taslağının yukarıda belirtilen muhasebe ve denetimle ilgili maddelerine kapsamlı uzman görüşü bildirdi.  Mayıs 2005

Bahse konu raporun bilimsel kısa bir özeti için ayrıca bkz. AKSOY, T., “Yeni Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Işığında Denetim ve Muhasebe Yasal Düzenleme Çerçevesine İlişkin Analitik Bir Değerlendirme”, Muhasebe ve Denetime Bakış, Turmob, Yıl:5, Sayı.16, Eylül 2005, sf.117-145

7) 5411 SAYILI YENİ BANKACILIK KANUNUNUN (İÇ SİSTEMLERLE İLGİLİ MADDELERİNE YÖNELİK) ÇALIŞMALARA AKTİF KATILIM VE  KANUN TASLAKLARINA UZMAN BİLİRKİŞİ SIFATIYLA GÖRÜŞ BİLDİRME

Yeni Bankacılık Kanununun  İç Sistemler (iç denetim, iç kontrol. risk yönetimi sistemleri) ve finansal raporlama ile ilgili maddelerine yönelik olarak (BDDK’nın Talebine ve Davetine binaen)   BDDK toplantılarına katıldı ve kanun taslaklarının ilgili maddelerine uzman bilirkişi sıfatıyla yazılı/sözlü görüş bildirdi.  Temmuz-Eylül 2005

8) ÇEŞİTLİ BİRİNCİL VE İKİNCİL YASAL DÜZENLEMELERİN MUHASEBE, DENETİM, İÇ KONTROL. BAĞIMSIZ DENETİM, KURUMSAL YÖNETİM, MESLEK ETİĞİ, ULUSLARARASI DENETİM STANDARTLARI (UDS), TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI (TDS), KAMU GÖZETİMİ VB  İLE İLGİLİ MADDELERİNE UZMAN BİLİRKİŞİ ve/veya DANIŞMA KOMİSYONU BAŞKANI SIFATIYLA GÖRÜŞ BİLDİRME.  

Muhasebe ve denetimle ilgili çok çeşitli yasal düzenlemeler.

9) TÜRKİYE’NİN AVRUPA MUHASEBECİLER FEDERASYONU’NA (FEE) TAM ÜYELİĞİYLE SONUÇLANAN MÜZAKERE SÜRECİNDEKİ ORTAK TOPLANTI VE ÇALIŞMALARA TÜRKİYE ADINA KATILIM

Türkiye’nin 18.12. 2013 tarihinde tam üyeliğiyle sonuçlanan  Avrupa Muhasebeciler Federasyonuna  (FEE- The Fédération des Experts Comptables Européens) üyelik müzakere sürecinde, FEE heyetiyle yapılan ortak toplantı ve çalışmalara (talebe ve davete binaen) Türkiye adına Türkiye Denetim Standartları Kurulu üyesi sıfatıyla aktif katılım sağlanmıştır.

 

A. ULUSLARARASI ALAN İNDEKSLERİNDE VE HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER :

A.19. AKSOY, T.,Risk Odaklı İç Denetim Sürecinde Operasyonel Risklerin Belirlenip Ölçülmesine Yönelik Uygulamalı Bir 3×5 Risk Matriksi ve Risk Analiz Anket Formu Önerisi”, Mali Cozum Dergisi, Financial Analysis, 147, Mayıs-Haziran 2018, s.37-77. https://zenodo.org/record/2815691#.XO0rTogzbIU

A.18.AKSOY, T., ve S.Bozkus, “Measuring the Internal Audit Performance: Tips for a Succesfull Implementation in Turkey”,  American International Journal of Contemporary Research, ISSN2162-139X (Print); Irwing, USA,Vol.3, No:4, April 2013, pp.71-82. https://zenodo.org/record/3233479#.XO0tnIgzbIU

A.17. AKSOY,T., ve S.Bozkus,”Establisment of Effective Internal Audit Function: Recommendations for Best Practice”, Journal of Modern Accounting and Auditing; ISSN 1548-6583 (Print); USA, Vol.8, No:9, September 2012, pp.1283-1290. https://zenodo.org/record/3233499#.XQDFdlwzbIU    

A.16. AKSOY, T., ve S.Kahyaoglu,  “An Empirical Analysis on the Determinants of Fraud Cases in Turkey”, International Journal of Business and Social Sciences, ISSN 2219-1933 (Print), Radford,  USA, Vol.3, No:1, January 2012,  p.157-164. https://zenodo.org/record/3233514#.XQDF7FwzbIU

A.15. AKSOY, T., “The Role of Modern Internal Auditing and Corporate Governance in Turkey:A Sound Comparison with the Global Internal Auditing Standards and A Benchmark Analysis on Companies with Corporate Governance Rating Scores That Listed In Istanbul Stock Exchange Corporate Governance Index (CGI)”, World of Accounting Science, AACF, Vol:12, Issue:4, December 2010, pp.15-45   https://zenodo.org/record/3250242#.XRCZd-gzbIU

A.14. AKSOY, T. ve S.Bozkuş, “The Impact of Corporate Governance On Accountıng Measures of Fınancıal Performance, Liabilities Volume, Credit Usage And Trade Openness in the Light of Crises:An Empirical Study on Turkısh SMSs”, World  of Accounting Science, ISSN-1302-258X, AACF, Vol:12, Issue:3, September 2010, pp.23-42  https://zenodo.org/record/3250234#.XRDwTOgzbIU

A.13. AKSOY, T. ve S.Kahyaoğlu,  “Economic Demand For An Effective Audit Committee To Monitor Management In The Light Of Corporate Governance Mechanism And Oversight Of The Firms’ Internal Control Structure: A Theoretical Glance”, World of Accounting Science, AACF, Vol:11, Issue:2, June 2009, pp.153-173.  https://zenodo.org/record/3243908#.XQDGj1wzbIU

A12. AKSOY, T.,ve S. Bozkuş,  “The Major Effects of BASEL II to Small and Mid-Sized Enterprises: An Empirical Work on Companies Quoted to KOSGEB”, World of Accounting Science, AACF, Vol:10, Issue:2, June 2008, pp.55-78.  https://zenodo.org/record/3243871#.XQDGvlwzbIU

A11. AKSOY,T., “Derecelendirme Süreci Işığında Basel II’nin KOBİ’lere Etkileri ve KOBİ’lerce Atılması Gereken Adımlar: Analitik Bir Bakış”, Mali Çözüm, İSMMMO, Yıl: 18, Sayı: 84, Kasım-Aralık 2007, s.71-102.   https://zenodo.org/record/3233751#.XQDG3VwzbIU

A10. AKSOY, T., Basel II Sermaye Yeterliliği Düzenlemesinin AB İpotekli Konut Finansman (Mortgage) Piyasalarına Etkisi: Karşılaştırmalı Bir İnceleme”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, ISSN 1304-0391, MUFAD, Sayı:29, Ocak 2006, s.91-102. https://zenodo.org/record/3233661#.XQDHT1wzbIU

A9. AKSOY, T., “Küresel Etkili Muhasebe ve Denetim Skandallarının Nedenleri Işığında Sarbanes-Oxley Yasası ile SPK Düzenlemesinin Karşılaştırılması”, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, MÖDAV, Cilt: 7, Sayı: 4, Aralık 2005, s.45-79  https://zenodo.org/record/3253704#.XRDt3-gzbIU

A8. AKSOY, T., “Basel I-II Sermaye Yeterliliği Uzlaşıları Işığında Bilanço Varlıklarında Risk-Bazlı Ağırlıklandırma ve Risk-Odaklı Kredi Fiyatlamasının Çok Yönlü Etkilerine Yönelik Bir İnceleme”, Üçüncü Sektör Kooperatifçilik, ISSN 1305-8681, Türk Kooperatifçilik Kurumu, Sayı:150, Ankara, Ekim-Kasım-Aralık 2005, s.31-51. https://zenodo.org/record/3233954#.XQDHnVwzbIU

A7. AKSOY, T., “Bağımsız Denetim Şirketleri İçin Ulusal ve Uluslararası Düzenlemelerle Uyumlu Çok Yönlü Bir İç Kontrol Anket Formu Önerisi”, Mali Çözüm, ISSN 1303-5444, İSMMO, Yıl: 15, Sayı: 73, Ekim-Kasım-Aralık 2005, s.168-202.  

A6. AKSOY, T., “Uluslararası Denetim Standartlarına Geçiş Sürecinde AB Denetim Müktesebatı ve Yeni AB 8.Denetim Direktif Tasarısına Karşılaştırmalı Bir Bakış”, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, MÖDAV, Cilt:7, Sayı: 3, Eylül 2005, s.31-67 https://zenodo.org/record/3250251#.XRyJEOgzbIU

A5. AKSOY, T., “Müzakere Süreci Işığında AB Muhasebe Hukukundaki Düzenlemeler”, Mevzuat Dergisi, (e-dergi), ISSN 1306-0767, Yıl: 8, Sayı: 93, Eylül 2005, (www. mevzuatdergisi.com), s.1-24.  (AB Muhasebe Müktesebatı).https://zenodo.org/record/3233978#.XQDID1wzbIU

A4. AKSOY, T., “Yeni Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Işığında Denetim ve Muhasebe Yasal Düzenleme Çerçevesine İlişkin Analitik Bir Değerlendirme”, Muhasebe ve Denetime Bakış, TURMOB, Yıl:5, Sayı.16, Eylül 2005, s.117-145.   https://zenodo.org/record/3233533#.XQD0e1wzbIU

A3. AKSOY, T., “Ulusal ve Uluslararası Düzenlemeler Bağlamında İç Kontrol ve İç Kontrol Gerekliliği: Analitik Bir İnceleme”, Mali Çözüm, İSMMMO, Yıl: 15, Sayı: 72, Temmuz-Ağustos-Eylül 2005, s.138-164   https://zenodo.org/record/3233997#.XQDyqlwzbIU

A2. AKSOY, T., “Finansal Muhasebe ve Raporlama Standartlarında Uyumlaştırma ve UMS/UFRS Bazında Küresel Muhasebe Standartları Setine Yöneliş Eğilimi”, Mali Çözüm, İSMMMO, Yıl:15, Sayı:71, Nisan-Mayıs-Haziran 2005, s.182-199   https://zenodo.org/record/3234012#.XQD0V1wzbIU

A1. AKSOY, T., “AB İpotekli Konut Finansman Piyasalarının Değişim ve Gelişiminde Etki Yaratan Faktörler ve Dinamikler”, Mali Çözüm, İSMMMO, Yıl:15, Sayı:70, Ocak-Şubat-Mart 2005, s.188-219 https://zenodo.org/record/3234033#.XUFjqugzbIU

B. TANINMIŞ YURTİÇİ YAYINEVLERİ TARAFINDAN YAYINLANAN KİTAPLAR :

B.7. AKSOY, T., Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Süreci ile KOBİ’ler, Bankalar ve Kurumsal İşletmeler Işığında Basel ve İç Kontrol, Türmob yy.No:384, ISBN:978-975-555-193-7, Ankara 2010, 598 syf.

B.6. AKSOY, T., Basel II ve İç KontrolISBN:978-975-555-134-0, ASMMMO yayını, No:49, Ankara, Ağustos 2007,  451 syf.

B.5. AKSOY, T., ETİK Ulusal ve Uluslararası Etik İlkelere Yönelik Karşılaştırmalı Bir İnceleme: Muhasebe/(Denetim) Meslek EtiğiISBN 975-464-365-2, Yetkin Yayınları, Ankara, 2006, 243 syf.https://zenodo.org/record/3267060#.XRyk4ugzbIU

B.4. AKSOY,T., Tüm Yönleriyle DENETİM, AB ile Müzakere ve Uyum Sürecinde Denetimde Yeni Bir Paradigma, (Cilt I -Cilt II), Genişletilmiş İkinci Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara, 2006, 2460 syf. (Cilt I:1254 syf, Cilt II:1206 syf)

B.3. AKSOY, T., Tüm Yönleriyle DENETİM, AB İle Uyum Sürecinde Denetimde Yeni Bir ParadigmaISBN 975-464-228-1, Yetkin Yayınları, Ankara, 2002, 1225 syf.

B.2. AKSOY, T., Çağdaş Bankacılıktaki Son Eğilimler ve Türkiye’de Uluslarüstü Bankacılık, (Sistematik ve Analitik Bir Yaklaşım), ISBN-975-6951-06-0, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Yayınları, No:109, Tisamat Matbaası, Ankara, Ocak 1998, 490 syf.

B.1.  AKSOY, T., Ortak Pazarla Muhtemel Bir Entegrasyon Işığında Türk Otomotiv Sanayii Yatırımları, Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) yayını, No:20, Avcıol Matbaası, İstanbul 1990, 175 syf.

 

C. YAYINLANAN KİTAPTA BÖLÜM

C.2. AKSOY,T., ”Değişim ve Farkındalık Kavramları İle Uluslararası Denetim Standardı (UDS) 500 Işığında İç Denetim Sürecinde Denetim Kanıtları ”, İç Denetim: Yönetime Değer Katmak, (Ed.H.Kıral), İç Denetim Koordinasyon Kurulu yayınları, T.C.Maliye Bakanlığı, No:1, Ankara, Nisan 2014, s.173-208.https://zenodo.org/record/3267073#.XRyhdugzbIU

C.1.  AKSOY,T., ”Kurumsal Yönetimde İç Kontrolün İnsan Kaynakları Denetimindeki Önemi:COSO Modeli”, Yönetimde İnsan Kaynakları Çalışmaları, (Ed.A.Yelboğa), Turhan Kitabevi, Ankara, Eylül 2010, s.431-470

 

Ç. YAYINLANAN ÇEVİRİ KİTAPTA (DERS KİTABI HARİÇ) EDİTÖRLÜK/YARDIMCI EDİTÖRLÜK

Ç2. AKSOY, T., Dr. Masum Türker, Prof. Dr. Ömer Lalik, Prof. Dr. Ercan Bayazıtlı, Doç. Dr. Lerzan Kavut ve diğerleri, Uluslararası Denetim Standartları (UDS), Türkiye Denetim Standartları Kurulu (TÜDESK), Türmob Yayınları, Ankara, 2008

Ç1. AKSOY, T., Dr. Masum Türker, Prof. Dr. Ömer Lalik, Prof. Dr. Ercan Bayazıtlı, Doç. Dr. Lerzan Kavut ve diğerleri, Uluslararası Denetim Standartları (UDS), Türkiye Denetim Standartları Kurulu (TÜDESK), Türmob Yayınları, No:238, Ankara, Mart 2004

 

D. ULUSLARARASI BİLDİRİLER

D.9. AKSOY,T., ve S.Bozkus,”Establisment of Effective Internal Audit Function: Recommendations for Best Practice”,   24th World Continuous Auditing and Reporting Symposium, “Continuous Auditing and XBRL Coming of Age”, Rutgers Business School and İnönü University, Turgut Ozal Congress and Culture Center, Malatya/Turkey,May 3-4, 2012.
24.Dünya Sürekli Denetim ve Raporlama Sempozyumu, Malatya/Turkey, 3-4 Mayıs 2012.

D.8.  AKSOY, T., ve S.Bozkus,“Measuring the Internal Audit Performance:Tips for a Succesful Implementation in Turkey”, 7th Annual International Accounting Conference: AACF, Accounting Academicians’ Colloboration Foundation, İstanbul Commerce University, İstanbul, 14-15th September 2010.

D.7.  AKSOY, T., S.Kahyaoğlu İgürdil,  “An Empirical Analysis On The Determinants Of Fraud Cases In Turkey”,  2nd International Conference on Governance, Fraud , Ethics & Social Responsibility,  Trakya University Havsa Vocational College,  Anadolu Club Buyukada Prince Islands, Istanbul, Turkey, 9-14 June 2010 ,  2.Uluslararası Kurumsal Yönetim, Yolsuzluk, Etik ve Sosyal Sorumluluk Konferansı, Trakya Üniversitesi, Anadolu Club Büyükada Prens Adaları, İstanbul, 9-14 Haziran 2010.

D.6. AKSOY, T. “The Role of Modern Internal Auditing and Corporate Governance in Turkey:A Sound Comparison with the Global Internal Auditing Standards and A Benchmark Analysis on Companies with Corporate Governance Rating Scores That Listed In Istanbul Stock Exchange Corporate Governance Index (CGI)”,  8th European Academic Conference on Internal Audit and Corporate Governance, University of AegeanChios, Greece, 21-23 April 2010, 8.Avrupa Akademik İç Denetim ve Kurumsal Yönetim Konferansı, Chios, Yunanistan, 21-23 Nisan 2010.

D.5. AKSOY, T., “KOBİ’lerde Denetim Kalitesinin Sağlanmasında İç Kontrol Fonksiyonu”, 1.Uluslararası Denetim Standartları Konferansı, TURMOB, KSMMMO, Hotel Dedeman, Konya,14-17 Mayıs 2009

D.4. AKSOY, T.,ve S.Bozkuş,  “The Impact of Corporate Governance On  Trade Openness:  An Empirical Study on Turkısh SMSs”,  7th European Academic Conference on Internal Audit and Corporate Governance,  Cass Business School, London, UK, 15th-17th April 2009,  7.Avrupa İç Denetim ve Kurumsal Yönetim Akademik Konferansı, Londra, 15-17 Nisan 2009.

D.3. AKSOY, T.,ve S.Kahyaoğlu,  “Economic Demand For An Effective Audit Committee To Monitor Management In The Light Of Corporate Governance Mechanism And Oversight Of The Firms’ Internal Control Structure:A Theoretical Glance”, 5th Annual International Accounting Conference:The Road to Transparency, AACF, Accounting Academicians’ Colloboration Foundation, Barcelo-Eresin Hotel, İstanbul, 13-15 Oct 2008,  5.Uluslararası Muhasebe Konferansı:Saydamlığa Ulaşma Yolu, MÖDAV, Barcelo-Eresin Hotel, İstanbul 13-15 Kasım 2008

D.2. AKSOY, T.,ve S.Bozkuş,  “The Major Effects of BASEL II to Small and Mid-Sized Enterprises: An Empirical Work on Companies Quoted to KOSGEB”, 1st International Symposium: SMEs and Basel II, İzmir University of Economics, İzmir,02-04 May 2008, 

 D.1. AKSOY T.,  “Ulusal/Uluslararası Eğilimler ve Gelişmeler Işığında Türkiye’de Denetime Bakış”, The 17th World Congress of Accountants-WCOA, IFAC, EAAT, TÜRMOB, 13-16 November 2006), Lütfi Kırdar International Congress and Exhibition Center, İstanbul, 15 November 2006.  XVII.Dünya Muhasebe Kongresi, WCOA, IFAC, EAAT, TÜRMOB, Türkiye Forumları-Denetim Uygulamaları, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı, İstanbul, 13-16 Kasım 2006.

 

E. YURTİÇİ BİLDİRİLER, TEBLİĞLER VE PANELLER

E.6. AKSOY, T.,Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Süreci Işığında Bağımsız Denetim, İbn Haldun Üniversitesi & Borsa İstanbul (BIST) işbirliğiyle, İş Dünyası Çalıştayları Serisi:V, Borsa İstanbul, Konferans Salonu, 09 Nisan 2019.   https://www.ihu.edu.tr/kurumsal-yonetim-ve-surdurulebilirlik-surecinde-bagimsiz-denetim-paneli-gerceklestirildi

E.5. AKSOY, T.,Yeni TTK’da Denetim, Denetçinin Sorumlulukları ve Kamu Gözetim Kurulu’nun Getirdikleri Paneli”, Ankara SMMM Odası, Kocatepe Kültür Merkezi, Ankara, 28 Aralık 2011.

E.4. AKSOY, T., “Uluslararası Eğilimler,Gelişmeler ve Standartlar Işığında İç Kontrol ve İç Kontrol Sistemine Bakış”, 2.Türkiye Muhasebe Forumu, Muhasebe Mesleğinin Gelişiminde Yeni Ufuklar, (Forum Bildirileri kitabı) ISBN:978-975-555-131-9, Türmob yayınları, No: 315, 30-31 Mart 2007 (III.Ana Oturum:Kalite Güvence Standardı), TÜRMOB, Shareton Hotel&Convention Center, Ankara, 31 Mart 2007, s.224-232

E.3. AKSOY, T., “3568 Sayılı Yasa Işığında Muhasebe Mesleğinin Geleceği ve Diğer Hizmet Faaliyetleri”, I.Türkiye Muhasebe Forumu, Muhasebe Mesleğinin Bugünü ve Geleceği, (Forum Bildirileri kitabı) Türmob yayınları, No: 293, (I.Ana Oturum:Finansal Raporlama Faaliyetleri), TÜRMOB, TİM (Türker İnanoğlu Maslak Show Center), İstanbul, 20-21 Nisan 2006, s.47-52

E.2. AKSOY, T.,”Ulusal ve Uluslararası Standartlar, Eğilimler ve Gelişmeler Işığında Denetime Genel Bir Bakış”, Uluslararası Antlaşmalar ve Türkiye’de Denetime Bakış Paneli, ASMMMO, Konferans Salonu, Ankara, 05.12.2005

E.1. AKSOY, T.,”Uluslararası Standartlar Işığında Muhasebe ve Denetimde Bağımsızlık ve Etik”, Muhasebe ve Denetimde Etik Paneli, ASMMMO, Dedeman Oteli, Ankara, 16.01.2003

 

F.ULUSAL/ULUSLARARASI KONFERANS DÜZENLEME  VE BİLİM/DANIŞMA KURULU ÜYELİĞİ

F.6. AKSOY,T.  XXIII. International Turkish Cooperative Congress. University of Kiev &Turkish Cooperative Association, 26-28 September 2019, Kiev/ UKRAINE,    https://www.koopkur2019.com/Pages/59/138/Bilim-Kurulu

F.5.  AKSOY, T.,Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Süreci Işığında Bağımsız Denetim, İbn Haldun Üniversitesi & Borsa İstanbul (BIST) işbirliğiyle, İş Dünyası Çalıştayları Serisi:V, Borsa İstanbul, Konferans Salonu, 09 Nisan 2019.   https://www.ihu.edu.tr/kurumsal-yonetim-ve-surdurulebilirlik-surecinde-bagimsiz-denetim-paneli-gerceklestirildi/

F.4. 
AKSOY,T.,  24th World Continuous Auditing and Reporting Symposium, “Continuous Auditing and XBRL Coming of Age”, Rutgers Business School and İnönü University,TurgutOzal Congress and Culture Center, Malatya/Turkey,May 3-4, 2012.         24. Dünya Sürekli Denetim ve Raporlama Sempozyumu,  Sürekli Denetim ve XBRL, Rutgers Business School ve İnönü Üniversitesi İİBF, Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi,  Malatya/Turkey, 3-4 Mayıs 2012.

 F.3.  AKSOY, T., III.Bilgi Teknolojileri Yönetişim ve Denetim Konferansı, BTYD, ISACA Turkey,Okan Üniversitesi, Kadir Has ve İstanbul Bilgi Üniversiteleri, Milli Reasürans Konferans Salonu, İstanbul,1-2 Mart 2012.

F.2.  AKSOY, T., II.Bilgi Teknolojileri Yönetişim ve Denetim Konferansı, BTYD, ISACA Turkey,İstanbul Bilgi Üniversitesi, Rixos Grand Hotel, Ankara, 09-10 Haziran 2011

F.1.  AKSOY, T., 1.Uluslararası Denetim Standartları Konferansı, TURMOB, KSMMMO,KOBİ’lerde Denetim Kalitesinin Sağlanmasında İç Kontrol Fonksiyonu”,   Dedeman Otel, Konya,14-17 Mayıs 2009 

 

G. OTURUM BAŞKANLIĞI (KONFERANS/SEMPOZYUM/PANEL)

G.2.  AKSOY, T.,Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Süreci Işığında Bağımsız Denetim, İbn Haldun Üniversitesi & Borsa İstanbul (BIST) işbirliğiyle, İş Dünyası Çalıştayları Serisi:V, Borsa İstanbul, Konferans Salonu, 09 Nisan 2019.   https://www.ihu.edu.tr/kurumsal-yonetim-ve-surdurulebilirlik-surecinde-bagimsiz-denetim-paneli-gerceklestirildi/

G.1.  AKSOY, T., II.Bilgi Teknolojileri Yönetişim ve Denetim Konferansı, BTYD, ISACA Turkey,İstanbul Bilgi Üniversitesi,”İç Kontrol ve Bilgi Teknolojileri Denetimi” ana temalı 5.oturum, Rixos Grand Hotel, Ankara, 09-10 Haziran 2011

 

H. TEZLER :

H.3. (Yayınlanmış Doktora Tezi)

AKSOY, T., Çağdaş Bankacılıktaki Son Eğilimler ve Türkiye’de Uluslarüstü Bankacılık,(Sistematik ve Analitik Bir Yaklaşım), Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Danışman: Prof. Dr. T.Öçal, Ankara, 03.01.1997,  (Not:Kitap olarak basıldı, ISBN-975-6951-06-0, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Yayınları, No:109, Tisamat Matbaası, Ankara, Ocak 1998, 490 sf.). 

H.2.(Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi)

AKSOY, T.,Ortak Pazarla Muhtemel Bir Entegrasyon Işığında Türk Otomotiv Sanayii Yatırımları, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Danışman: Prof. Dr. H. Kayım, Ankara, Eylül 1989. (Not:Kitap olarak basıldı, Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) yayını, No:20, Avcıol Matbaası, İstanbul 1990, 175 sf).

H.1. (Yayınlanmamış Uzmanlık Tezi )

AKSOY, T., Türk Sanayi ve Holdingler İçin Yeni Finans Teknikleri, (Müfettiş Yeterlilik Tezi, OYAK, Danışman: Nihat Erçevik, Ankara, Ocak 1990).   

 

I. DİĞER HAKEMSİZ DERGİ VE YAYINLARDAKİ MAKALELER:

I.23. AKSOY, T., “Kalkış (take-off) ve İyi Yönetime Geçiş Sürecinde Yeni Bir Mesleki Açılım ve Yeni Bir Uzmanlaşma Alanı: KOBİ DANIŞMANLIĞI, Yeni TTK ve Basel Düzenlemeleri Işığında KOBİ’leri İlgilendiren Konular (I)”,  Bülten Dergisi,  ASMMMO, Yıl:20, Sayı:193, Kasım-Aralık 2010, s.25-31

I.22. AKSOY, T., “İyi Yönetime (good-governance) Geçiş ve Kalkış (take-off) Sürecinde Yeni Bir mesleki Açılım, Yeni Bir Uzmanlaşma Alanı: İnsan Kaynakları İç Kontrol Uzmanlığı ve COSO Uyumlu İnsan Kaynakları İç Kontrol  Listesi Önerisi (II)”,  Bülten Dergisi,  ISSN:1307-7554, ASMMMO, Yıl:20, Sayı:192, Eylül-Ekim 2010, s.29-36

I.21. AKSOY, T., “İyi Yönetime Geçiş ve Kalkış (take-off) Sürecinde Yeni Bir Uzmanlaşma Alanı: İnsan Kaynakları İç Kontrol Uzmanlığı ve COSO Uyumlu İnsan Kaynakları İç Kontrol  Listesi Önerisi (I)”,  Bülten Dergisi,  ISSN:1307-7554, ASMMMO, Yıl:20, Sayı:191, Temmuz-Ağustos 2010, s.33-40

I.20. AKSOY, T., “İç Denetim:Yeni Küreselleşme Süreci ve Kalkış Aşamasında Yeni Bir Mesleki Açılım ve Uzmanlaşma Alanı”,  Bülten Dergisi,  ISSN:1307-7554, ASMMMO, Yıl:20, Sayı:190, Mayıs-Haziran 2010, s,32-38

I.19. AKSOY, T., “Yeni AB 8.Denetim Direktifi’nde Meslek Etik Kuralları ve Bağımsızlık:Özet Bir Bakış ve Öneriler”, Bülten Dergisi, ISSN:1307-7554, ASMMMO, Yıl:17, Sayı:176, Ocak-Şubat 2008, s.30-34

I.18. AKSOY, T., “Bağımsız Denetimle İlgili Yeni AB 8.Direktifi’nin Rotasyon, Şeffaflık, Kamu Gözetimi ve Kalite Güvencesi Açısından Getirdikleri”, Bülten Dergisi, ISSN:1307-7554, ASMMMO, Yıl:17, Sayı:175, Kasım-Aralık 2007, s.30-34

I.17. AKSOY, T., “Uluslararası Eğilimler,Gelişmeler Ve Kalite Kontrol Standardı Işığında İç Kontrol Ve İç Kontrol Sistemine Bakış”, 2.Türkiye Muhasebe Forumu, Muhasebe Mesleğinin Gelişiminde Yeni Ufuklar, (Forum Bildirileri kitabı) ISBN:978-975-555-131-9, Türmob yayınları, No: 315, TÜRMOB, Ankara 30-31 Mart 2007, s. 224-232

I.16. AKSOY, T., “Denetçi ve Denetim Şirketinin Dönüşümlü Rotasyonu”, Bülten Dergisi, ISSN:1307-7554, ASMMMO, Yıl:17, Sayı:170, Ocak-Şubat 2007, s.21-23

I.15. AKSOY, T., “Türkiye’de Muhasebe Meslek Etiği ve Etik Kuralları Üzerine Değerlendirme ve Öneriler”, Bülten Dergisi, ISSN:1307-7554, ASMMMO, Yıl:16, Sayı:166, Mayıs- Haziran 2006, s.11-14

I.14. AKSOY, T., “Basel II Işığında Muhasebe Mesleğinin Geleceği, Yeni Açılımlar ve Diğer Hizmet Faaliyetleri”, I.Türkiye Muhasebe Forumu, Muhasebe Mesleğinin Bugünü ve Geleceği, (Forum Bildirileri kitabı), Türmob yayınları, No: 293, TÜRMOB, İstanbul 20-21 Nisan 2006, s. 47-52

I.13. AKSOY, T., “Basel II ve 3568 Sayılı Yasa Işığında Muhasebe Mesleğinin Geleceği, Yeni Açılımlar ve Diğer Hizmet Faaliyetleri: İç Denetim”, Dayanışma, İzmir SMMM Odası, Sayı:90, Nisan 2006, s.53-59

I.12. AKSOY, T., “Kurumsal Yönetim Bağlamında Sarbanes-Oxley Yasasının Bağımsız Denetim Firmalarına Yönelik Getirdiği Temel Düzenlemeler”, Bülten Dergisi,ISSN:1307-7554, ASMMMO, Yıl:16, Sayı:165, Mart-Nisan 2006, s.6-10

I.11. AKSOY, T., “Basel-II: Temel Düzenlemeler, Etkiler ve Ülkemize Yönelik Öneriler”, Bülten Dergisi, ISSN:1307-7554, ASMMMO, Yıl:15, Sayı:162, Eylül-Ekim 2005, s.14-23

I.10. AKSOY, T., “AB Muhasebe Düzenlemeleri: 4.Direktif”, Bülten Dergisi, ISSN:1307-7554, ASMMMO, Yıl:14, Sayı:161, Temmuz-Ağustos 2005, s.17-25

I.9. AKSOY, T., “Denetime İlişkin AB Müktesebatı ve Yeni AB 8.Denetim Direktif Tasarısı”, Bülten Dergisi, ISSN:1307-7554, ASMMMO, Yıl:14, Sayı:160, Mayıs-Haziran 2005, s.21-27

I.8. AKSOY, T., “Yeni TTK Tasarısı’ndaki Muhasebe ve Denetime İlişkin Maddelere Yönelik Görüş ve Değerlendirmeler”, Bülten Dergisi, ISSN:1307-7554, ASMMMO, Yıl:14, Sayı:159, Mart-Nisan 2005, s.5-15

I.7. AKSOY, T., “AB İle Uyum Süreci ve Uluslararası Gelişmeler Işığında UFRS’nin İlk Kez Uygulanışına İlişkin 1 No.lu UFRS Standartı (first time adoption standart)”, Bülten Dergisi, ISSN:1307-7554, ASMMMO, Yıl:14, Sayı:158, Ocak-Şubat 2005, s.17-20

I.6. AKSOY, T., “Global Etkili Skandallar (Enron, Worldcom vb.) Sonrası Gündeme Gelen OECD Kurumsal Yönetim (Corporate Governance) İlkelerinden AB İle Uyum Sürecindeki Türkiye İçin Çıkarılacak Dersler”, Bülten Dergisi, ISSN:1307-7554, ASMMMO, Yıl:14, Sayı:154, Mayıs-Haziran 2004, s.18-22

I.5. AKSOY, T., “Bankalarda Risk Portföyünün Etkin Yönetimi ve Operasyonel Risk Yönetimine İlişkin Başarı FaktörleriBülten Dergisi, ISSN:1307-7554, ASMMMO, Yıl:13, Sayı:153, Mart-Nisan 2004, s.10-12

I.4. AKSOY, T., “Avrupa Birliği (AB) 8.Yönergesi ve 3568 Sayılı Mali Müşavirlik Yasasında Bağımsızlık ve Etik”, Bülten Dergisi, ISSN:1307-7554, ASMMMO, Yıl:13, Sayı:147-148, Mayıs-Haziran 2003, s.20-23

I.3. AKSOY, T., “AB İle Uyum Sürecinde Muhasebe ve Denetimde Bağımsızlık ve Etik”, Bülten Dergisi, ISSN:1307-7554, ASMMMO, Yıl:12, Sayı:141-142, Kasım-Aralık 2002, s.8-13

I.2. AKSOY, T., “Elektronik Bankacılık Işığında Enflasyonist Dönemlerde Bankaları Finansal Yenilik (Innovation), Teknolojik Gelişme ve Yeni Finansal Enstrümanlara Yönelten Faktörler”,Başak Dergisi, ISSN 1301-4013, T.C.Ziraat Bankası, Yıl:22, Sayı: 100, Temmuz-Ağustos 1998, s.92-103

I.1.AKSOY, T., “The Turkish Automotıve Industry in the Light of A Probable Integratıon with the EC”, Middle East Business And Banking, Volume: 8, No:2, February 1989, s.6-9.

 

İ. FARKLI KONULARDAKİ HAKEMSİZ DİĞER YAYINLAR VE DERS NOTLARI

İ.10. (Ders Notları)

AKSOY, T.,Dünya Bankacılığında Son Gelişmeler, Eğilimler ve Yeni Teknikler, T.C.Merkez Bankası, Müdür Yardımcılığına Hazırlama Programı, (Ders Notları), Ankara, 1998, 71 sayfa.

İ.9. AKSOY, T., “Ortak Pazarla Muhtemel Bir Entegrasyon Işığında Türk Otomotiv Sanayi Yatırımları ve Ölçek Esasına Dayalı Yeni Teşvik Sistemi”, Dünya Gazetesi, 06.01.1994, s.4.

İ.8. AKSOY, T.,” AB ve Türk Vergi Sisteminin Uyumlaştırılması”, Ekonomide Ankara, Ankara Ticaret Odası Dergisi, Ekim 1993, s.13-16

İ.7. AKSOY, T., “Makroiktisat Teorisindeki Son Yaklaşımlar ve Bunların Gelişen Ülkelerle İlgisi”, Mülkiyeliler Birliği Dergisi, Yıl:25, Cilt:XIV, Sayı:115, Ocak 1990, s.73-75.

İ.6. AKSOY, T., “Inflation And Economic Growth In Developing Countries”,Turkish Daily News, October 2, 1989, s.4

İ.5. AKSOY, T., “Türk Otomotiv Sanayi ve Ortak Pazar”, Dış Ticarette Durum Dergisi, Türkiye Dış Ticaret Derneği/Türktrade, Ağustos 1989, s.44-47

İ.4. AKSOY, T., “Auto Industry Likely to Drop Scale-Expanding”, Turkish Daily News,Year 28, July 03, 1989, s.12

İ.3. AKSOY, T., “Avrupa Topluluğu Öncesinde Otomotiv Sanayinde Kapasite Kullanımı”, Barometre, 27 Şubat-5 Mart 1989, s.15-17

İ.2. AKSOY, T., “Firma Enflasyonu Maliyeti Yükseltiyor”, Yeni Asır, 10.10.1988, s.6

İ.1. AKSOY, T., “Türk Otomotiv Sanayi ve Ortak Pazar”, Ekonomik Bülten, Sayı:113, 3-9 Ekim 1988, s.4-6.

 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

J. YAYINLARA YAPILAN (YURT İÇİ YURT DIŞI) ATIFLARDAN TESADÜF EDİLENLERE ÖRNEKLER, (Mart 2009 itibarıyla):

a) “TÜM YÖNLERİYLE DENETİM, AB İLE UYUM SÜRECİNDE DENETİMDE YENİ BİR PARADİGMA (2002 ve 2006),” İSİMLİ ESERLERE YAPILAN ATIF ÖRNEKLERİ

1. Prof. Dr. Hasan KAVAL, Muhasebe Denetimi, Ankara, 2003

2. Prof. Dr. Hasan KAVAL, Muhasebe Denetimi, II.Baskı, Gazi Büro Kitabevi, Ankara 2005

3.Yrd. Doç. Dr. İsmail CAN ve Yrd. Doç. Dr. Yılmaz AKYÜZ, “Basel-II ve KOBİ’lerde İç Denetim”, I.Uluslararası Sempozyum:Basel II ve KOBİ’ler, 02-04 Mayıs 2008, Bildiriler Kitabı, ISBN:978-975-8789-20-7, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Balçova, İzmir, 27 Nisan 2008, s.97-103

4. Doç. Dr. Yakup SELVİ, Arş.Gör.Ahmet TÜREL, Arş.Gör.Bora ŞENYİĞİT, “Elektronik Bilgi Ortamlarında Muhasebe Denetimi”, I.Uluslararası Muhasebe Denetimi Sempozyumu, VII.Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu, İSMMMO, Belek-Antalya, 20-24 Nisan 2005, s.2

5. Doç. Dr. Fatih Coşkun ERTAŞ ve Arş.Gör. Pelin GÜVEN, “Bilgi Teknolojilerinin Denetim Sürecine Etkileri”, Muhasebe ve Finansman Dergisi,  MÜFAD, Sayı.37, Ocak 2008, s.51-58

6. Dr. Masum TÜRKER, Vergi Kayıplarının Önlenmesinde Muhasebe Meslek Mensuplarının Vergi Beyannamelerini İmzalaması ve Maliye Bakanlığı’na Bir Öneri, Türmob yayınları, No:249, Ankara, Ekim 2004, s.253

7. Dr. Mustafa Ali SARILI, “Türkiye’de Vergi Denetiminin Sorunları ve Bu Sorunların Çözümüne Yönelik Yapılması Gereken Düzenlemeler”, Muhasebe ve Denetime Bakış, Türmob, Mayıs 2003, s.115

8. Ahmet BAŞPINAR, “Mali Tablo Denetimlerinde Yolsuzluk ve Hataya İlişkin Denetçinin Sorumluluğu”, Active Bankacılık ve Finans Dergisi, Yıl:8, Sayı:46, Ocak-Şubat 2006, s.50

9. KAYIM, Ali, “İç Kontrol: Kavramsal Çerçeve, İç Denetimle İlişkisi ve Tarihsel Gelişimi, Mali Pusula, ISSN 1305-3086, Maliye ve Hukuk Yayınları, Yıl:2, Sayı:19, Temmuz 2006, s.119

10. Arş.Gör.Seyhan ÇİL KOÇYİĞİT VE Arş.Gör.Emine ÇINA BAL, “Muhasebe Denetiminde Analitik İnceleme Prosedürlerinin Kullanımı ve ISA No:520, Üçüncü Sektör Kooperatifçilik, ISSN 1300-1469, Cilt 41, Sayı:3, Ekim 2006, s.109 ve s.111

11. KAYIM, Ali ve Erkan ARAT, “Uluslararası Denetim Standartlarındaki Son Değişiklikler Çerçevesinde Bağımsız Denetimde İç Kontrolün İncelenmesi, Mali Pusula, ISSN 1305-3086,  Maliye ve Hukuk Yayınları, Yıl:2, Sayı:23, Kasım 2006, s.110

12. TANRIVERDİ, Sezai, 220 Numaralı Uluslararası Denetim Standartı: Denetim Çalışmasında Kalite Kontrolü”, Mali Haber.com, (http://www.malihaber.com/ modules.php?name=Kose_yazılari&op=viewarticle&artid=660),(19 nolu kaynak), 04.05.2007

13. MURAT, Emir, “Hile Denetimi”, Mali Çözüm, ISSN 1303-5444, İSMMMO,Sayı: 86, Mart-Nisan 2008, s.110-121

14. GÖNEN, Seçkin, “İç Kontrol Sisteminin Unsurlarından Kontrol Ortamının İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma”, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, ISSN-1302-258X, MÖDAV, Cilt:11, Sayı: 1, Mart 2009, s.195-197-198-201-216

b) “BASEL II VE İÇ KONTROL”, (2007) İSİMLİ ESERE YAPILAN ATIF ÖRNEKLERİ

1. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ, Doç. Dr. N. Oğuzhan ALTAY ve Dr. C.Coşkun KÜÇÜKÖZMEN, “Basel-II’ye Geçiş Sürecinde KOBİ’ler İçin Risk Yönetimi Stratejileri”, I.Uluslararası Sempozyum: Basel II ve KOBİ’ler, 02-04 Mayıs 2008, Bildiriler Kitabı, ISBN:978-975-8789-20-7, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Balçova, İzmir, 27 Nisan 2008, s.305-313

2. Doç. Dr. Salim ŞENGEL, “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Basel II Düzenlemeleri Kapsamında Muhasebe Uygulamaları Açısından Değerlendirilmesi: Bilecik Örneği”, I.Uluslararası Sempozyum: Basel II ve KOBİ’ler, 02-04 Mayıs 2008, Bildiriler Kitabı, ISBN:978-975-8789-20-7, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Balçova, İzmir, 27 Nisan 2008, s.90-96

3. Yrd. Doç. Dr. Hilmi Erdoğan YAYLA ve Arş.Gör. Eymen GÜREL, “Basel-II’nin 2009’a Ertelenme sürecindeki Gelişmeler ve KOBİ’ler İle çalışan SMMM ve YMM’ler Açısından Basel II Kriterleri”, I.Uluslararası Sempozyum: Basel II ve KOBİ’ler, 02-04 Mayıs 2008, Bildiriler Kitabı, ISBN:978-975-8789-20-7, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Balçova, İzmir, 27 Nisan 2008, s.296-304

4. Doç. Dr. Ganite KURT ve Arş.Gör. Pınar TANER, “Basel II Kapsamında KOBİ’lerin İç Kontrol Sisteminin ve İç Denetimin Etkinliğinin Sağlanmasına Yönelik Öneriler”, I.Uluslararası Sempozyum: Basel II ve KOBİ’ler, 02-04 Mayıs 2008, Bildiriler Kitabı, ISBN:978-975-8789-20-7, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Balçova, İzmir, 27 Nisan 2008, s.148-156

5. Yrd. Doç. Dr. İsmail CAN ve Yrd. Doç. Dr. Yılmaz AKYÜZ, “Basel-II ve KOBİ’lerde İç Denetim”, I.Uluslararası Sempozyum:Basel II ve KOBİ’ler, 02-04 Mayıs 2008, Bildiriler Kitabı, ISBN:978-975-8789-20-7, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Balçova, İzmir, 27 Nisan 2008, s.97-103

c) “BASEL II SERMAYE YETERLİLİĞİ DÜZENLEMESİNİN AB İPOTEKLİ KONUT FİNANSMAN (MORTGAGE) PİYASALARINA ETKİSİ: KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME”, İSİMLİ ESERE YAPILAN ATIF ÖRNEKLERİ

1. Yrd. Doç. Dr. Süleyman UYAR ve Öğr. Gör. Emre CENGİZ, “Basel II ve KOBİ Muhasebe Standartları”, I.Uluslararası Sempozyum:Basel II ve KOBİ’ler, 02-04 Mayıs 2008, Bildiriler Kitabı, ISBN:978-975-8789-20-7, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Balçova, İzmir, 27 Nisan 2008, s.212-222

2. Yrd. Doç. Dr. Selçuk KENDİRLİ, Arş. Gör. Hülya ÇAĞIRAN, Arş. Gör. Fatih ŞANÖZ, “Finansal Piyasalar ve Basel II; Yönetsel ve Mali Açıdan Çorum KOBİ’lerine Muhtemel Etkileri”, I.Uluslararası Sempozyum:Basel II ve KOBİ’ler, 02-04 Mayıs 2008, Bildiriler Kitabı, ISBN:978-975-8789-20-7, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Balçova, İzmir, 27 Nisan 2008, s.68-77

3. Yrd.Doç.Dr.Süleyman UYAR ve Yrd.Doç.Dr. Hakan AYGÖREN, “Basel II İlkelerinin KOBİ’lere Olası Etkileri:Finansman Maliyeti, Finansal Raporlama ve Muhasebe Açısından Değerlendirme”, Mali Çözüm, (hakemli dergi), ISSN 1303-5444, İSMMMO, Yıl: 16, Sayı:77, Ağustos-Eylül- Ekim 2006, s.54 ve s.68

d) “ÇAĞDAŞ BANKACILIKTAKİ SON EĞİLİMLER VE TÜRKİYE’DE ULUSLARÜSTÜ BANKACILIK, SİSTEMATİK VE ANALİTİK BİR YAKLAŞIM” isimli yayına yapılan atıf örneği

1. GUR, Betül, “Yeni Dünya Düzeninde Ulusaşırı Şirketlerin Yeri”, Dış Ticaret Dergisi, TC. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı, Sayı: 28, Nisan 2003, http://www.dtm.gov.tr/ ead/DTDERGI/ nisan2003/yeni%20dunya.htm

e) “ELEKTRONİK BANKACILIK IŞIĞINDA……” başlıklı yayına yapılan atıf örneği

1. Öğr.Gör. FETTAHOĞLU, Ö.Okan, Arş.Gör. FETTAHOĞLU, Seçil, H., “Bilişim Sistemlerinin Bankacılık Sektörü Üzerindeki Etkileri”, Banka ve Para Teknolojileri Dergisi, Sayı:15, s.65, (http://www.girisim.com.tr/bankatek/sayi15/bilisimsis.htm)

f) “DÜNYA BANKACILIĞINDA SON GELİŞMELER VE EĞİLİMLER” başlıklı TC.Merkez Bankası Ders Notları’na yapılan atıf örneği

1. Öğr.Gör. ONURSAL, Erkut, “Küçük Bir Maliyet Karşılığında Risklerden Arınmak Mümkün”, Dış Ticaret Dergisi, TC. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı, Özel sayı,Ekim 2003, (17 nolu dipnot) http://www.dtm.gov.tr/ead/DTDERGI/ozelsayiekim/onursal.htm

g) “AB MUHASEBE DÜZENLEMELERİ:4.DİREKTİF” isimli çalışmaya yapılan atıf örneği

1. ÇELEBİ, Ali, “Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve T.M.S.K.”, Bülten Dergisi, ASMMMO, Yıl:17, Sayı:170, Ocak-Şubat 2007, s.39

h) “BASEL-II: TEMEL DÜZENLEMELER, ETKİLER VE ÜLKEMİZE YÖNELİK ÖNERİLER”, Bülten Dergisi, isimli çalışmaya yapılan atıf örneği

1. Yrd. Doç. Dr. Mikail EROL, “Basel-1 ve Basel-II Uzlaşısı’nın Bankalar Tarafından İşletmelere Verilen Kredilerde Risk Yönetimi Aracı Olarak kullanılması”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, MÜFAD, Sayı.36, Ekim 2007, s.156-160

I) “YENİ TTK TASARISI’NDAKİ MUHASEBE VE DENETİME İLİŞKİN MADDELERE YÖNELİK GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRMELER”, isimli çalışmaya yapılan atıf örneği

1. ÇELEBİ, Ali, ve Dr. Mustafa ALPARSLAN, “Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve T.M.S.K.”, Bülten Dergisi, ASMMMO, Yıl:17, Sayı:170, Ocak-Şubat 2007, s.39

i) “GLOBAL ETKİLİ SKANDALLAR (ENRON, WORLDCOM VB.) SONRASI GÜNDEME GELEN OECD KURUMSAL YÖNETİM (CORPORATE GOVERNANCE) İLKELERİNDEN AB İLE UYUM SÜRECİNDEKİ TÜRKİYE İÇİN ÇIKARILACAK DERSLER” başlıklı çalışmaya yapılan atıf örneği

1. Prof. Dr. Ertuğrul ÇETİNER ve Yrd. Doç. Dr. Mikail EROL, “Kurumsal Yönetim ve Kurumsal Yönetimin Aile Şirketlerinde Uygulama Düzeyinin Belirlenmesine Yönelik Ampirik Bir Çalışma, Muhasebe ve Denetime Bakış, Türmob, Yıl:6, Sayı.21, Ocak 2007, s.18-19-33

j) “BASEL I-II SERMAYE YETERLİLİĞİ UZLAŞILARI IŞIĞINDA BİLANÇO VARLIKLARINDA RİSK-BAZLI AĞIRLIKLANDIRMA VE RİSK-ODAKLI KREDİ FİYATLAMASININ ÇOK YÖNLÜ ETKİLERİNE YÖNELİK BİR İNCELEME” Üçüncü Sektör… başlıklı çalışmaya yapılan atıf örneği

1. Doç. Dr. Ganite KURT ve Dr. Veli ÖZTÜRK, “Basel II ve Yeni Türk ticaret kanunu Çerçevesinde KOBİ’lerin UFRS’ye Uyum Gerekliliği ve Karşılaşılabilecek Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, Muhasebe ve Denetime Bakış, Türmob, Yıl:7, Sayı.24, Ocak 2008, s.47-53

2. Emine ÖNER, “Basel II Sürecinde Kobilerde Kurumsal Yönetim Anlayışının Geliştirilmesi Üzerine Öneriler”, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi-MUVU, ISSN 1308-3740, ASMMMO, Cilt:2, Sayı:1,s.71-87 (atıf sf:74,85, 86)

k) “BAĞIMSIZ DENETİM ŞİRKETLERİ İÇİN ULUSAL VE ULUSLARARASI DÜZENLEMELERLE……..” başlıklı çalışmaya (Eser no:A7) yapılan atıf örnekleri

1. GÖNEN, Dr.Seçkin, “İç Kontrol Sisteminin Unsurlarından Kontrol Ortamının İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma”, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, , ISSN-1302-258X, MÖDAV, Cilt:11, Sayı: 1, Mart 2009, s.193-216

l) “ULUSAL VE ULUSLARARASI DÜZENLEMELER BAĞLAMINDA İÇ KONTROL VE İÇ KONTROL GEREKLİLİĞİ: ANALİTİK BİR İNCELEME”, Mali Çözüm…, başlıklı çalışmaya yapılan atıf örneği

1. Yrd. Doç. Dr. Yavuz ÇİFTÇİ ve Arş.Gör. Alper ERSERİM, “İç Kontrol Sistemi-Bağımsız Denetim İlişkisi İle İlgili Ulusal ve Uluslar arası Düzenlemelerin İncelenmesi, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, ISSN-1302-258X, MÖDAV, Cilt:9, Sayı: 3, Eylül 2007, s.87-96

m) “DERECELENDİRME SÜRECİ IŞIĞINDA BASEL II’NİN KOBİ’LERE ETKİLERİ VE KOBİ’LERCE ATILMASI GEREKEN ADIMLAR: ANALİTİK BİR BAKIŞ”, isimli esere yapılan atıf örneği

1. Doç. Dr. Mehmet Hasan EKEN, “Basel II Kriterleri ve KOBİ’lerin Finansman Olanakları”, I.Uluslararası Sempozyum:Basel II ve KOBİ’ler, 02-04 Mayıs 2008, Bildiriler Kitabı, ISBN:978-975-8789-20-7, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Balçova, İzmir, 27 Nisan 2008, s.333-342

2. Yrd. Doç. Dr. İsmail CAN ve Yrd. Doç. Dr. Yılmaz AKYÜZ, “Basel-II ve KOBİ’lerde İç Denetim”, I.Uluslararası Sempozyum:Basel II ve KOBİ’ler, 02-04 Mayıs 2008, Bildiriler Kitabı, ISBN:978-975-8789-20-7, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Balçova, İzmir, 27 Nisan 2008, s.97-103

n) “THE MAJOR EFFECTS OF BASEL II TO SMALL AND MİD-SİZED ENTERPRİSES: AN EMPİRİCAL WORK ON COMPANİES QUOTED TO KOSGEB”, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi) isimli esere yapılan atıf örnekleri

1. Emine ÖNER, “Basel II Sürecinde Kobilerde Kurumsal Yönetim Anlayışının Geliştirilmesi Üzerine Öneriler”, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi-MUVU,  ISSN 1308-3740, ASMMMO, Cilt:2, Sayı:1,s.71-87 (atıf sf:85, 86)

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

BAZI YAYIN VE KİTAP GÖRSELLERİ

baselII20131114155853880_000191234567